Vi arbetar här

I det dagliga arbetet på Stockholms habiliteringsenhet arbetar arbetsterapeut, logoped, specialpedagog, pedagog och sjukgymnast/fysioterapeut tillsammans runt barnet. Hela teamet är dessutom engagerade i handledning och fortbildning av de vuxna som följer med barnet.

Enhetschef

Enhetschefen har det övergripande ansvaret för verksamheten och är den som tar beslut gällande intagning av barn.


Annika Dahlqvist, Tf. enhetschef
E-post: annika.dahlqvist@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 08 553
 

 

 

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten tränar barnen att använda sina händer samt färdigheter såsom av- och påklädning, toalettbesök, äta och dricka samt ansvarar tillsammans med sjukgymnasten för utprovning av hjälpmedel.


Åsa Nordlund, arbetsterapeut
E-post: asa.nordlund@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 08 617

Logoped

Logopeden tränar barnens kommunikationsförmåga, förmåga att göra sig förstådd på olika sätt, till exempel genom tal, tecken eller bilder. Logopeden hjälper också barn med sväljsvårigheter.


Stina Forslund, logoped
E-post: stina.forslund@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 08 755

Sjukgymnaster/Fysioterapeuter

Sjukgymnasten tränar barnet grovmotoriskt såsom olika sätt att förflytta sig till exempel resa sig, krypa och gå samt att bibehålla positioner till exempel. hålla upp huvudet, sitta och stå samt ansvarar för hjälpmedel tillsammans med arbetsterapeuten.


Moa Myrberg, sjukgymnast
E-post: moa.myrberg@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 08 867

Carolina Ringertz, fysioterapeut
E-post: carolina.ringertz@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 08 920

Anna Funk Olsson, sjukgymnast
E-post: anna.funk.olsson@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 08 911

 

Specialpedagog

Specialpedagogen utnyttjar och tar tillvara det barnen tränar individuellt och i grupp hos de olika terapeuterna i lekar och andra aktiviteter. Specialpedagogen stimulerar och följer upp barnets intellektuella utveckling samt tal, syn och hörsel.


Agnieszka Czochara Sandqvist, specialpedagog
E-post: agnieszka.czochara.sandqvist@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 08 917
 

 

 

Administratör

Administratören ansvarar för vår marknadsföring, webbsida, utskick och arrangerar utbildningarna för förskolepersonal. Även övergripande administration kring intagning av barn och annat relaterat till verksamheten tillhör administratörens arbetsuppgifter.


Anneli Khayati, administratör

E-post: anneli.khayati@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 08 401