Vi arbetar här

I det dagliga arbetet på Stockholms habiliteringsenhet arbetar arbetsterapeut, logoped, specialpedagog, pedagog och sjukgymnast/fysioterapeut tillsammans runt barnet. Hela teamet är dessutom engagerade i handledning och fortbildning av de vuxna som följer med barnet.

Enhetschef

Enhetschefen har det övergripande ansvaret för verksamheten och är den som tar beslut gällande intagning av barn.

Eva Sifversson, enhetschef
E-post: eva.sifversson@edu.stockholm.se
Telefon: 076-120 86 89

Biträdande enhetschef

Biträdande enhetschef har ansvar för det löpande arbetet på habiliteringsenheten och är kontaktperson vid frågor som rör verksamheten.


Annika Dahlqvist, biträdande enhetschef
E-post: annika.dahlqvist@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 08 553

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten tränar barnen att använda sina händer samt färdigheter såsom av- och påklädning, toalettbesök, äta och dricka samt ansvarar tillsammans med sjukgymnasten för utprovning av hjälpmedel.


Åsa Nordlund, arbetsterapeut
E-post: asa.nordlund@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 08 617

Logoped

Logopeden tränar barnens kommunikationsförmåga, förmåga att göra sig förstådd på olika sätt, till exempel genom tal, tecken eller bilder. Logopeden hjälper också barn med sväljsvårigheter.

Sandra Tallsäter, logoped
E-post: sandra.tallsater@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 08 755

Sjukgymnaster/Fysioterapeuter

Sjukgymnasten tränar barnet grovmotoriskt såsom olika sätt att förflytta sig till exempel resa sig, krypa och gå samt att bibehålla positioner till exempel. hålla upp huvudet, sitta och stå samt ansvarar för hjälpmedel tillsammans med arbetsterapeuten.


Nicola Persson, sjukgymnast

E-post: nicola.2.persson@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 08 911


Moa Myrberg Hildenborg, sjukgymnast (Ej i tjänst)
E-post: moa.myrberg@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 08 867


Anna-Karin Ekman, fysioterapeut
E-post:
anna-karin.ekman@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 08 920

Specialpedagog

Specialpedagogen utnyttjar och tar tillvara det barnen tränar individuellt och i grupp hos de olika terapeuterna i lekar och andra aktiviteter. Specialpedagogen stimulerar och följer upp barnets intellektuella utveckling samt tal, syn och hörsel.


Annika Dahlqvist, specialpedagog/biträdande enhetschef
E-post: annika.dahlqvist@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 08 553