Stockholms Habiliteringsenhet

Tom rullstol framför bord med massa leksaker på.

Stockholms habiliteringsenhet erbjuder omfattande habiliteringsinsatser för barn mellan två och sex år med en motorisk funktionsnedsättning. Vi arrangerar också avgiftsfria utbildningar för förskolepersonal som arbetar inom Stockholms stad.

Verksamheten

Stockholms habiliteringsenhet är en resurs till Regionens habiliteringscenter och erbjuder intensiv habilitering under en eller flera träningsperioder. Hit kommer barn för gruppverksamhet två dagar per vecka. Målgruppen är barn med främst motoriska funktionsnedsättningar som utvecklas i sampel med andra. Mer om målgruppen finns att läsa under rubriken ” Så ansöker du om en plats”.

Barnets vårdnadshavare och habiliteringscenter ansöker gemensamt om en plats. När ett barn får en träningsperiod hos oss så tar vi tillfälligt över habiliteringsansvaret. Det innebär att träning, utprovningar av hjälpmedel, hembesök, förskolebesök, mätningar med mera görs av oss.

Stockholms habiliteringsenhet har ett arbetslag bestående av arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, logoped och specialpedagog. Psykolog och kuratorkontakt kvarstår på barnets habiliteringscenter.

Broschyr Stockholms habiliteringsenhet (pdf, nytt fönster)

Samverkan

Under en träningsperiod kommer barnet till habiliteringsenheten tillsammans med en vuxen. I de flesta fall brukar det vara en person från barnets förskola.

Vår arbetsmetod är baserad på Målfokuserad Funktionell Träning (MFT). Där ingår att barnets vårdnadshavare och förskola är delaktiga i att sätta upp mål för träningen och gemensamt jobba mot dem. I slutet av träningsperioden följer vi upp målen tillsammans med barnets habiliteringscenter, vårdnadshavare och förskola. När alla vuxna runt barnet samarbetar får barnet bättre förutsättningar att lyckas.

Utbildningar för förskolepersonal

Varje termin erbjuder vi utbildningsinsatser i form av till exempel föreläsningar, inspirationsdagar och workshops till förskolepersonal i Stockholms Stad. Fortbildningen är kostnadsfri. Klicka på länken för att se aktuellt utbud.

Utbildningar för förskolepersonal

Ansökan

Verksamheten har två träningsperioder per år. En träningsperiod är ca 20 veckor på våren och ca 15 veckor på hösten. Sista ansökningsdag för höstens träningsperiod är den 10 april och för våren den 10 oktober.

Ansökan kan ske när som helst under året och möjlighet finns att söka för två perioder på samma blankett. Upptagningsområde är Stockholms län. För barn boende utanför Stockholms kommun krävs ett ekonomiskt avtal med hemkommunen. Läs mer under länken nedan.

Så ansöker du om en plats

Besök oss gärna

Stockholms habiliteringsenhet
Karta
Arbetargatan 27 A
112 45 Stockholm
E-post: stockholm.hab@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 08 614

Vi finns också på Facebook. Följ oss gärna där!

Stockholms habiliteringsenhet – Facebook

Biträdande enhetschef
Annika Dahlqvist
E-post: annika.dahlqvist@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 08 553