Utbildningar för förskolepersonal

Personal som är och lyssnar på en person föreläser under en utbildning.

Varje termin arrangerar vi kostnadsfria föreläsningar, inspirationsdagar och workshops för förskolepersonal inom Stockholms stad.

Utbildningar 2023

Februari

Emilia Larsson Samoladas och Moa Bäversten: Språkstimulera mera genom digitala lärmiljöer

I de gemensamma mötena mellan barn och vuxna kan språkande växa fram. Vad miljön bjuder in till och vilka barnen ges möjlighet att bli påverkar deras kommunikativa förmåga. Att använda miljön som den tredje pedagogen är sedan tidigare känt men hur kan den digitala lärmiljön öka de språkliga sammanhangen barnen befinner sig i under sina dagar på förskolan?

När? 13 – 19 februari
Var? Digital förinspelad föreläsning. Länk kommer att skickas ut till alla som anmält sig

Mer information och anmälan

Mars

Anna Sjölund: Kommunikation som stödjer självständighet – Autonomistödjande kommunikation

Hur kan vi stärka barns självständighet (autonomi) och förmåga att uttrycka känslor genom vårt kommunikationssätt? I Anna Sjölunds föreläsning får du handfasta verktyg för kommunikation med barn med autism och närliggande funktionsnedsättningar.

När? Onsdagen den 22 mars kl.13.30-16.30
Var? Campus Konradsberg, Konradsbergsgatan 7B i Stockholm

Mer information och anmälan

April

TAKK-kurs – Kom igång att teckna!

Kursen vänder sig till dig som arbetar med barn som är i behov av TAKK – Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Vare sig du aldrig tecknat tidigare eller behöver damma av dina kunskaper så passar upplägget dig.

När? Onsdagarna 12, 19 och 26 april. Klockan 09.00-11.00 vid varje tillfälle. OBS! Det är viktigt att du kan närvara vid alla tre tillfällena.
Var? Bolinderssalen, Serafens vård- och omsorgsboende, 1 tr ned, Bolinders plan 1

Max antal platser 22 stycken

För mer information och anmälan

Emilia Larsson Samoladas och Moa Bäversten: Hur kan vi skapa språkrika lärmiljöer?

Den språkliga förmågan grundläggs tidigt i barnets liv. Vilken typ av språklig stimulans barnet omges av under dessa tidiga år är av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen. I denna inspirationsföreläsning får ni ta del av konkreta tips på hur ni kan använda er fysiska lärmiljö som ett språkstimulerande verktyg där ni vuxna kan agera språkmotorer för att öka språkandet på förskolan.

När? 17 – 23 april
Var? Digital förinspelad föreläsning. Länk kommer att skickas ut till alla som anmält sig.

För mer information och anmälan

Maj

Elvira Ashby: Språkstimulera mera

Alla barn behöver språkstimulans. Vissa barn behöver det mer än andra. Logopeden och författaren Elvira Ashby går igenom enkla strategier, förhållningssätt och aktiviteter som kan användas för att arbeta mot läroplanens alla mål kring tal och språk.

När? 8–14 maj
Var? Digital förinspelade föreläsningar. Länk kommer att skickas ut till alla som anmält sig.

För mer information och anmälan

Några tidigare föreläsningar

  • Maria Bühler – Flickor med autism och ADHD
  • Barbro Bruce – Från språklig sårbarhet till språkpedagogiska möjligheter
  • David Edfelt – Att lyckas i svåra möten med vårdnadshavare
  • Ulrika Aspeflo – Tillgänglig lärmiljö i förskolan, för barn som väcker funderingar
  • Sara Wikander och Bodil Opdahl har haft en workshop och filmad föreläsning kring ”Fysisk aktivitet i förskolan”.
  • Ulrika Aspeflo har föreläst om ”Barn som väcker funderingar”.
  • David Edfelt har gästat oss flera gånger, bland annat har han pratat om: ”Att förebygga problemskapande beteenden”, ”Tydliggörande pedagogik i förskolan” och ”Att lyckas i svåra möten med vårdnadshavare”.
  • Elvira Ashby och Anneli Tisell har pratat kring temat ”Praktiska tips kring språkträning och språkutveckling”.
  • Julia Andersson – Tydliggörande pedagogik i praktiken – visuella hjälpmedel
  • Margareta Öhman – Empati i praktiken