Utbildningar för förskolepersonal

Personal som är och lyssnar på en person föreläser under en utbildning.

Varje termin arrangerar vi kostnadsfria föreläsningar, inspirationsdagar och workshops för förskolepersonal inom Stockholms stad.

Utbildningar våren 2024

Fysisk kurs

Kom igång att teckna!
– Börja använda tecken som stöd

Kursen vänder sig till dig som arbetar med barn som är i behov av TAKK – Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Vare sig du aldrig tecknat tidigare eller behöver damma av dina kunskaper så passar upplägget dig.

Datum & tid
Onsdagarna 6, 13 och 20 mars. Klockan 09.00-11.30 vid varje tillfälle.
OBS! Det är viktigt att du kan närvara vid alla tre tillfällena.

Utbildare
Sandra Tallsäter, legitimerad logoped samt Torun Ellis och Annika Dahlqvist, specialpedagoger med erfarenhet av att arbeta med tecken som stöd.

Anmälan
Läs mer och anmäl dig via länken

 

Digitala föreläsningar

Till de digitala föreläsningar skickas en länk ut till deltagarna. Du väljer själv var och när du vill se föreläsningen under perioden som länken är tillgänglig.

Tillgänglig lärmiljö i förskolan, för barn som väcker funderingar

Totalt motsvarar utbildningen knappt 3 timmars inspelat material uppdelat på tre delar.

 • Del 1: Barn som väcker funderingar
 • Del 2: Lärmiljön
 • Del 3: Intresse som grund för lärande

Utbildare
Ulrika Aspeflo är logoped men har också arbetat som specialpedagog och speciallärare samt på barnhabilitering. Hon har medverkat i NPF- podden, som kursledare för Utbildningscenter Autism samt är författare till fem böcker, bland annat boken Barn som väcker funderingar.

Datum
12 februari–3 mars, digital länk kommer att skickas ut till de som anmält sig.

Anmälan
Läs mer och anmäl dig via länken

Bara på lek är inte så bara

”Om det hade funnits en medicin med så många fördelar som lek hade denna betraktats som en underkur.”

Den här föreläsningen fokuserar lekens betydelse för barn och integrerar forskning samt klinisk erfarenhet från utvecklingspsykologi, pedagogik och barnpsykoterapi. Föreläsningen vill bidra med kunskap och inspiration för dig som arbetar med barn och lek.

Utbildare
Petter Iwarsson är legitimerad psykoterapeut och socialpedagog med vidareutbildning inom handledning och familjebehandling. Efter många år som sakkunnig på Bris arbetar Petter med psykoterapi, handledning, föreläsning och utbildning i egen regi samt som skolkurator.

Datum
18 mars–24 mars, digital länk kommer att skickas ut till de som anmält sig.

Längd
Föreläsningen är cirka en och en halv timme.

Anmälan
Läs mer och anmäl dig via länken

Med känsla för barns självkänsla

Alla pratar om självkänsla men vad är självkänsla egentligen?

Varför är det så viktigt?

Och hur kan man som vuxen ge näring åt barnens självkänsla?

Utbildare
Petra Krantz Lindgren är beteendevetare och utbildar föräldrar och pedagoger i kommunikation och konflikthantering. Hon är författare till boken Med känsla för barns självkänsla och anlitas bla som föräldrarådgivare i radioprogrammet Fatta Familjen.

Datum
8–14 april, digital länk kommer att skickas ut till de som anmält sig.

Längd
Föreläsningen är en timme och 25 minuter.

Anmälan
Läs mer och anmäl dig via länken

Funktionsförståelse i förskolan!

I en grupp på förskolan har vi barn med många olika sätt att funka. Föreläsningen ger förståelse för vad som gör vardagen på förskolan svår för vissa barn och varför en del saker funkar ibland, men inte alltid. Annelie förmedlar funktionsförståelse genom att beskriva hur funktionsförmågor, dagsform och tidigare erfarenheter påverkar barnen.

Utbildare
Annelie Karlsson är utbildad lärare, specialpedagog och rektor. Hon har lång erfarenhet av särskilt stöd. Hennes utgångspunkter i alla sammanhang är lågaffektivt förhållningssätt och tydliggörande pedagogik.

Datum
1319 maj, digital länk kommer att skickas ut till de som anmält sig.

Längd
Föreläsningen är cirka 40 minuter.

Anmälan
Läs mer och anmäl dig via länken

Några tidigare föreläsningar

 • David Edfeldt – Starka känslor och utbrott – att hantera och förebygga utagerande beteenden i förskolan
 • Margareta Öhman – Psykiskt hälsofrämjande arbete i förskolan
 • Kristina Lundmark – Barn gör så gott det kan, utifrån de förutsättningar som de ges!
 • Anna Sjölund – Kommunikation som stödjer självständighet – Autonomistödjande kommunikation
 • Maria Bühler – Flickor med autism och ADHD.
 • Barbro Bruce – Från språklig sårbarhet till språkpedagogiska möjligheter.
 • Ulrika Aspeflo – Tillgänglig lärmiljö i förskolan, för barn som väcker funderingar.
 • Sara Wikander och Bodil Opdahl har haft en workshop och filmad föreläsning kring ”Fysisk aktivitet i förskolan”.
 • Anna Sjölund – Kommunikation som stödjer självständighet – Autonomistödjande kommunikation.
 • Emilia Larsson Samoladas och Moa Bäversten – Språkstimulera mera genom digitala lärmiljöer och Hur kan vi skapa språkrika lärmiljöer?
 • David Edfelt har gästat oss flera gånger, bland annat har han pratat om: ”Att förebygga problemskapande beteenden”, ”Tydliggörande pedagogik i förskolan” och ”Att lyckas i svåra möten med vårdnadshavare”.
 • Elvira Ashby och Anneli Tisell har pratat kring temat ”Praktiska tips kring språkträning och språkutveckling”. Elvira har även föreläst om ”Språkstimulera mera”.
 • Julia Andersson – Tydliggörande pedagogik i praktiken – visuella hjälpmedel.
 • Margareta Öhman – Empati i praktiken.