Utbildningar för förskolepersonal

Varje termin arrangerar vi kostnadsfria föreläsningar, inspirationsdagar och workshops för förskolepersonal inom Stockholms stad.

Utbildningar hösten 2022

September

Julia Andersson – Tydliggörande pedagogik i praktiken – visuella hjälpmedel

I februari höll Julia denna föreläsning, nu blir det favorit i repris i september. I föreläsningen kommer du få ta del av hur vi med tydliggörande pedagogik och visuellt stöd kan stimulera och möjliggöra lärande och samspel för alla barn.

När? 12–16 september
Var? Digital förinspelad föreläsning. Länk kommer att skickas ut till alla som anmält sig.
Tid? 75–90 min inklusive reflektionsfrågor

Mer information och anmälan

Oktober

Barbro Bruce – Från språklig sårbarhet till språkpedagogiska möjligheter

Barbro Bruce är leg. logoped och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik. Barbro har stor erfarenhet av språkliga utmaningar såväl som pedagogiska möjligheter i barns och ungas språk-, skriv- och läsutveckling.

När? 1–8 oktober 2022
Var? Digital förinspelad föreläsning. Länk kommer att skickas ut till alla som anmält sig.
Tid? cirka 2 timmar

Mer information och anmälan

November

Maria Bühler – Flickor med autism och ADHD

När? Onsdagen den 9 november 2022
Var? Campus Konradsberg, Konradsbergsgatan 7B i Stockholm
Tid? kl.13.30–16.30

Mer information och anmälan

Sara Wikander och Bodil Opdahl – Aktiv förskola

Bodil och Sara har tidigare föreläst om fysisk aktivitet i förskolan hos oss och har blivit önskade tillbaka. Föreläsningen har stort fokus på praktiska övningar.

När? Digitalt under v.47, 21-27 november, en tid som passar dig.
Tid? 1 timme plus extra material

Mer information och anmälan

Några tidigare föreläsningar

  • David Edfelt – Att lyckas i svåra möten med vårdnadshavare
  • Ulrika Aspeflo – Tillgänglig lärmiljö i förskolan, för barn som väcker funderingar
  • Sara Wikander och Bodil Opdahl har haft en workshop och filmad föreläsning kring ”Fysisk aktivitet i förskolan”.
  • Ulrika Aspeflo har föreläst om ”Barn som väcker funderingar”.
  • David Edfelt har gästat oss flera gånger, bland annat har han pratat om: ”Att förebygga problemskapande beteenden”, ”Tydliggörande pedagogik i förskolan” och ”Att lyckas i svåra möten med vårdnadshavare”.
  • Elvira Ashby och Anneli Tisell har pratat kring temat ”Praktiska tips kring språkträning och språkutveckling”.
  • Julia Andersson – Tydliggörande pedagogik i praktiken – visuella hjälpmedel
  • Margareta Öhman – Empati i praktiken