Till dig som arbetar på habilitering och hälsa

En docka som sitter i en sittstol framför en leksak.

Arbetar du inom habilitering och hälsa? Då har du kommit helt rätt. Här hittar du information som främjar samarbetet mellan dig och oss på Stockholms habiliteringsenhet. Vi beskriver vår målgrupp, vår verksamhet, hur ansökan går till och vilka vi är som arbetar här.

Samarbeta med oss

Vi är en kommunal verksamhet som arbetar på uppdrag av er på Habilitering och Hälsa. Verksamheten omfattar hela Stockholms län. Stockholms habiliteringsenhet ligger i Stadshagen på Kungsholmen.

Vår målgrupp

Stockholms Habiliteringsenhet vänder sig till barn mellan 2 och 6 år.
Till oss kommer barn med främst motoriska funktionsnedsättningar som kan
tillgodogöra sig enklare instruktioner och utvecklas i samspel med andra. I teamet på Stockholms habiliteringsenhet arbetar; arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, logoped och specialpedagog. Barn som är i behov av insatser från flera av våra behandlare är prioriterade. Kontakta oss gärna vid osäkerhet om ett barn tillhör vår målgrupp eller inte.

Vi tar tillfälligt över habiliteringsansvaret

När ett barn får en träningsperiod på någon av våra enheter så tar vi tillfälligt över habiliteringsansvaret från er på Habiliteringscentren. Psykolog- och kuratorkontakt på barnets HC kvarstår under tiden. Förutom träningen på plats hos oss så tar vi också hand om övriga habiliteringsinsatser som utprovningar, mätningar, förskolebesök och hembesök.

Ansök

Det är ni på HC och barnets vårdnadshavare som tillsammans ansöker om en plats på någon av enheterna. Det är viktigt att samråd sker med barnets förskola och hemkommun. Kontakta oss om ni vill ha hjälp att prata med förskola eller kommun. En träningsperiod på Stockholms habiliteringsenhet består av ca 15 veckor på hösten och ca 20 veckor på våren. Barnen kommer till enheten två dagar per vecka.

Ansökan kan skickas in under hela året och det finns möjlighet att söka för två träningsperioder på samma blankett. Sista ansökningsdag för vårens träningsperiod är dock 10 oktober och 10 april för höstens träningsperiod.

Beslutet gäller en träningsperiod, men efter utvärdering och ny bedömning kan eventuellt ytterligare perioder erbjudas. Det finns ingen begränsning av antalet träningsperioder. Vårt uppdrag är att så många barn som möjligt ska få del av verksamheten.

Ansökan om plats på Stockholms habiliteringsenhet (pdf, nytt fönster)

Vårt arbetssätt

Verksamheten på Stockholms habiliteringsenhet är inspirerad av Målfokuserad Funktionell Träning: MFT. Det innebär att vi erbjuder intensivträning, främst i grupp. Barnen får även individuell träning efter behov. I början av träningsperioden sätter vi upp mål utifrån GAS-skalan tillsammans med barnets vårdnadshavare och förskola. När målen utvärderas i slutet av träningsperioden är det värdefullt att någon av er från HC deltar tillsammans med barnets vårdnadshavare och någon från förskolan.

Tanken med att barnen är hos oss hela dagen är att träningen kan implementeras i vardagsaktiviteter. En person, oftast från barnets förskola, följer med barnet under träningsperioden för att skapa en naturlig länk mellan habiliteringsenheten och barnets vardag.

Medföljande förskolepersonal får fortbildning i grupp och praktisk handledning som stöd i sitt arbete. Vi uppmuntrar även barnets vårdnadshavare att delta i verksamheten.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor kring verksamheten!

Broschyr Stockholms habiliteringsenheter (pdf, nytt fönster)