Så ansöker du om en plats

En sommarbild över Stockholm.

Vår målgrupp

Stockholms habiliteringsenhet vänder sig till barn mellan två och sex år, bosatta i Stockholms län och som har kontakt med ett habiliteringscenter i Region Stockholm. Vi vänder oss till barn som i första hand har en motorisk funktionsnedsättning. För att barnet ska trivas och kunna få ut så mycket som möjligt av vår verksamhet behöver hen kunna tillgodogöra sig enklare instruktioner och utvecklas i samspel med andra.

I teamet på Stockholms habiliteringsenhet arbetar; arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, logoped och specialpedagog. Barn som är i behov av insatser från flera av våra behandlare är prioriterade.

Ansökan

Verksamheten på Stockholms habiliteringsenhet är en resurs till Habilitering & Hälsa. När ett barn får en träningsperiod hos oss tar vi över habiliteringsansvaret. Det innebär att träning, utprovningar av hjälpmedel, hembesök, förskolebesök, mätningar med mera görs av oss.
Barnets vårdnadshavare och habiliteringscenter gör ansökan tillsammans.
Har barnet en förskoleplacering är det viktigt att förskolechefen informeras om att ansökan kommer att göras.

Upptagningsområde är Stockholms län. För barn boende utanför Stockholms kommun krävs ett ekonomiskt avtal med hemkommunen. Därför är det viktigt att informera kommunen om att en ansökan kommer att göras.

Habilitering & Hälsa, Habiliterings webbplats

Ansökan om plats på Stockholms-habiliteringsenhet (pdf, nytt fönster)

 

Resor till och från oss

Resor till och från habiliteringsenheten ordnas av vårdnadshavare eller hemkommunen. För barn som inte kan åka kommunalt kan en ansökan om färdtjänst göras. Kontakta kurator på ditt barns habiliteringscenter för att få stöd med detta.

Ansök senast

Ansökan kan skickas in under hela året och det finns möjlighet att söka för två träningsperioder på samma blankett.

Sista ansökningsdag för vårens träningsperiod är dock 10 oktober och 10 april för höstens träningsperiod.

Enhetschefen beslutar om du får en plats

Beslut om erbjudande av plats fattas av habiliteringsenhetens enhetschef. Beslutet gäller en träningsperiod i taget. Efter utvärdering och ny bedömning kan ytterligare en träningsperiod erbjudas. Målet är att så många barn som möjligt ska få del av verksamheten.